In en rondom het Groene Hart van Nederland werken melkveehouders al generaties lang met passie voor zuivel. Een groep innovatieve melkveehouders uit deze regio heeft zich verenigd binnen de Zuivelcoöperatie DeltaMilk.

DeltaMilk is van oorsprong een coöperatieve melkleveranciersvereniging, die is opgericht in 2003. In 2011 vond de omzetting naar Zuivelcoöperatie DeltaMilk plaats, die inmiddels circa 200 aangesloten melkveehouders telt. Sinds december 2009 zijn de veehouders eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf.

Missie en kernwaarden

De missie van DeltaMilk is om toegevoegde waarde te creëren en hiermee een eerlijke melkprijs te realiseren voor haar leden en relaties. Deze rol wil DeltaMilk spelen voor huidige en toekomstige generaties. Door de omvang en korte lijnen is DeltaMilk in staat om slagvaardig om te gaan met veranderende markomstandigheden. Daarbij blijft DeltaMilk een authentieke coöperatie waarin zij haar afkomst en unieke positie nooit uit het oog verliest.

Ondernemerschap

De leden van Deltamilk zijn stuk voor stuk ondernemende boeren. Ook vandaag de dag kenmerkt dit ondernemerschap het handelen van zowel de melkveehouders als de medewerkers van de zuivelfabriek.

Vakmanschap

Door het aanwezige vakmanschap ten volle te benutten wordt dagelijks gewerkt aan een eerlijk en kwalitatief product.

Rentmeesterschap

DeltaMilk vindt het belangrijk om verder te kijken dan het nu. De boerenbedrijven van de leden en de fabriek worden zo beheerd, dat er ook een toekomst is voor volgende generaties. Dit rentmeesterschap zit van oudsher in de genen van DeltaMilk en haar leden.  

Zuivelfabriek De Graafstroom

Zuivelfabriek De Graafstroom, die sinds 2009 in eigendom is van DeltaMilk, kan bogen op meer dan 100 jaar productie-ervaring. In het voorjaar van 1908 sloegen 15 melkveehouders uit Bleskensgraaf en omgeving de handen ineen. Het was de start van NV Zuivelfabriek De Graafstroom die vernoemd is naar de vaart die door Bleskensgraaf stroomt. In de beginjaren werd ruim 1.000.000 liter melk geleverd, die werd verwerkt tot kaas en boter.

Na de omzetting in 1949 van zuivelfabriek naar coöperatie werd Zuivelfabriek De Graafstroom in 1984 overgenomen door Melkunie. Net voor de fusie met DMV Campina werd de bouw van een nieuwe kaasfabriek opgestart. Deze was in het fusiejaar 1990 gereed en kon op dat moment 160.000.000 liter melk verwerken tot kaas.

Als gevolg van de daaropvolgende fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2009 moest de productielocatie in Bleskensgraaf worden afgestoten. De coöperatie DeltaMilk was zeer geïnteresseerd in de kaasfabriek en ontving in december 2009 groen licht van de Europese Commissie, waarmee de overname een feit was. DeltaMilk besloot om de naam Zuivelfabriek De Graafstroom in ere te herstellen.
Inmiddels is de capaciteit verder uitgebreid en wordt 450.000.000 liter melk verwerkt tot ca. 45.000 ton natuurgerijpte Goudse kazen. De kazen worden met zorg en passie bereid. Dit noemen we kaas uit het hart!

Bestuur

Het bestuur van Deltamilk bestaat uit leden melkveehouders. Dit zijn onze bestuurders.

Van links naar rechts: Henk van der Wind (voorzitter), Ad van Rees,
Corine Peek, Hans de Bruijn, Joost Wesselingh


Contact

© Zuivelcoöperatie Deltamilk B.A.

Zuivelcoöperatie Deltamilk B.A.

Dorpstraat 18
2971AD Bleskensgraaf
T +31 (0)184 430050
info@deltamilk.nl